Zásady ochrany osobných údajov

Online vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť Yakima používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní týchto webových stránok. Zaväzujeme sa zabezpečiť, že vaše súkromie bude chránené. Ak by sme vás požiadali, aby ste poskytli určité informácie, pomocou ktorých môžete byť identifikovaní pri používaní tejto webovej stránky, potom si môžete byť istí, že sa budú používať iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Tieto pravidlá môžeme občas zmeniť aktualizáciou tejto stránky.

Súhlas

Súhlasom s týmto upozornením o ochrane osobných údajov nám dávate povolenie na spracovanie vašich osobných údajov špecificky na stanovené účely. Na spracovanie obidvoch typov osobných údajov sa vyžaduje súhlas Yakima, a musí byť výslovne uvedený. Keď vás žiadame o citlivé osobné údaje, vždy vám povieme, prečo a ako budú tieto informácie použité.

Prečo potrebuje Yakima zhromažďovať a uchovávať osobné údaje?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, slúžia na poskytnutie požadovanej služby, zlepšenie používateľských skúseností s našimi webovými stránkami, udržiavať a vylepšiť naše produkty a služby a nasmerovať naše marketingové a obchodné rozhodnutia. Tieto informácie môžu zahrňovať vaše meno, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo, adresu a údaje o kreditnej karte. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

Ak žiadate o pozíciu v spoločnosti Yakima, budeme musieť zhromaždiť osobné údaje, aby sme mohli dokončiť náš výberový proces.

Bude spoločnosť Yakima zdieľať moje osobné údaje s kýmkoľvek iným?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí sú zmluvne dohodnutí so spoločnosťou Yakima v priebehu rokovania s vami. Akékoľvek tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné vaše údaje bezpečne uchovávať a používať ich len na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene. Keď už nepotrebujú vaše údaje na splnenie tejto služby, zbavia sa podrobností podľa postupov spoločnosti Yakima. Ak budeme chcieť odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len vtedy, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie sme zo zákona povinní urobiť inak.

Ako bude spoločnosť Yakima používať osobné údaje, ktoré zhromažďuje o mne?

Yakima spracováva (zhromažďuje, uchováva a používa) informácie, ktoré poskytnete, spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše informácie presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Yakima je povinná uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami obchodného sektora a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem týchto období v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Vaše informácie, ktoré používame na marketingové účely, sa uchovávajú u nás, kým nám neoznámite, že tieto informácie už nechcete dostávať.

Vaše práva

Zhrnuli sme práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité. Odporúčame, aby ste si prečítali príslušné zákony a usmernenia od regulačných orgánov na úplné vysvetlenie týchto práv.

Vaše hlavné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

  • právo na prístup;
  • právo na opravu;
  • právo na vymazanie;
  • právo obmedziť spracovanie;
  • právo namietať proti spracovaniu;
  • právo na prenos údajov;
  • právo sťažovať sa orgánu dohľadu; a
  • právo zrušiť súhlas.

 

Medzinárodné prevody vašich osobných údajov

Máme kancelárie a zariadenia v Austrálii, Ázii a Spojených štátoch amerických. Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v ktorejkoľvek z týchto krajín. Dátové prenosy budú chránené vhodnými ochrannými opatreniami v rámci našich politík a postupov na ochranu údajov.

Ako používame súbory cookie

Cookie je malý súbor, ktorý vyžaduje vaše povolenie umiestniť sa na pevný disk vášho počítača. Po súhlase sa súbor pridá a súbor cookie pomáha analyzovať návštevnosť na webe alebo vás informuje, keď navštívite určitú stránku. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám odpovedať vám ako na jednotlivcovi. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, tomu čo sa vám páči a nepáči, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách. Na identifikáciu stránok, ktoré sa používajú, používame súbory cookie pre návštevnosť. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok a vylepšiť našu webovú stránku, aby sme ju prispôsobili potrebám zákazníkov. Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sa údaje zo systému odstránia. Súbory cookie celkovo pomáhajú poskytovať vám lepšie webové stránky, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré za také nepovažujete. Cookie v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať. Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete zmeniť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli súbory cookie, ak chcete. Toto vám môže zabrániť úplnému využitiu webových stránok.

Zabezpečenie

Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky, mali by ste si všimnúť, že nemáme žiadnu kontrolu nad touto inou webovou stránkou. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok a takéto stránky nie sú riadené týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú webovú stránku.

Dôležité

Ak sa domnievate, že informácie, ktoré o vás spracovávame, sú nesprávne, môžete požiadať o zobrazenie týchto informácií a dokonca ich opraviť alebo odstrániť. Ak chcete podať sťažnosť na to, ako sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať kliknutím sem.

Ak nie ste s našou odpoveďou spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu.