Zrieknutie

Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú určené len na všeobecné informačné účely.

Informácie poskytuje spoločnosť Yakima Europe Coöperatief U.A. Hoci je našou snahou zachovávať aktuálnosť a správnosť informácií, neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implikované, z hľadiska úplnosti, presnosti, vhodnosti alebo dostupnosti, pokiaľ ide o tieto webové stránky alebo informácie, produkty, služby, údaje, ceny alebo súvisiace obrázky nachádzajúce sa na týchto webových stránkach, na akýkoľvek účel. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je teda výlučne na vlastné riziko.

V žiadnom prípade nie sme zodpovední za straty ani škody vrátane, okrem iného, nepriamych alebo následných strát a škôd, ani za žiadne straty ani škody vyplývajúce zo straty údajov alebo zisku v dôsledku alebo v súvislosti s používaním týchto webových stránok.

Tieto webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, na ktoré spoločnosť  Yakima Europe Coöperatief U.A. nemá vplyv. Nemáme žiaden vplyv na povahu, obsah ani dostupnosť týchto stránok. Zahrnutie odkazov nemusí znamenať odporúčanie alebo súhlas s názormi v nich.

Vynakladáme maximálne úsilie na zachovanie plynulej funkčnosti našich stránok. Spoločnosť Yakima Europe Coöperatief U.A však nie je zodpovedná za dočasnú nedostupnosť stránok v dôsledku technických problémov, na ktoré nemáme vplyv.